About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

బిళ్ళ గేట్స్ అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది

ఒక సాఫ్ట్ వేర్  వ్యాపారిగా చాలా కుతంత్రాలు చేసి ఉండొచ్చు , కానీ ఈరోజు TEDx  talks లో వాడి దూరాలొచన ఇంకా ప్రకృతి పట్ల వాడికున్న భాద్యత నాకు నచ్చాయి .  కానీ ఇప్పటికీ విండోస్ నచ్చదు . వైరస్లకు  విండోస్ ఒక కంచుకోట . లినక్సు లో వాటి ఆట చెల్లదు .