About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

ఆంధ్రాలో చైనా చదువులు

ఇదేదో imported  అనుకునేరు , కాదండోయ్ MADE in ANDHRA . ఈ మధ్య శ్రీ చైతన్య , నారాయణ కలిసిపోయి జనాన్ని  అడ్డంగా దోచేయడానికేసిన  మహత్తరమైన పథకం ఇది . అచ్చం చైనా సరుకులానే వీరి విద్యా విధానం కూడా నకిలీవే , రాంక్ తప్ప "ఇంకేమీ" రావు . భలే బాగా పెట్టారు కదా పేరు ,తెలిసి పెట్టారో తెలియక పెట్టారో గాని పాపం , కానీ సరిగ్గా పెట్టారు .