About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

Non returning Indian Amartyasen hailing Modi

It is an Economists style. They tend to behave with the economy of
current state. Nothing strange of him as he is a prophet of just a
useless creativty of man ECONMICS. It is not science it behaves upon the
actions of few greedy humans.

ముష్టోడు ! కేరాఫ్ : 30,000 ఎకరాల సింగపూర్

కొంపలు పొలాలు పీకి రాజధాని కడతానంటే  ఇవ్వటానికి పులిహార (పచ్చ కామెర్లు, పసుపు చొక్కాలు ) గాళ్ళు రెడీ ! కానీ రోజువారీ జీవితం వాటిమీదే ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఎక్కడ ముష్టేత్తాలి జీవితాంతం . 30,000 ఎకరాల సింగపూర్లోనా ..
భాగ్యనగరంలో పోగొట్టుకున్న స్థిరాస్థి వ్యాపారం కోసం కృష్ణా తీరాన పచ్చని పొలాలు నాశనం చేస్తున్నారు , రోజుకి మూడు పూటలా , సంవత్సరానికి మూడు దఫాల కడుపు నింపుతున్న భూముల్ని నాశనం చేయాలంటే ఎంతటి దురాశాపరులై ఉండాలి . రాజధానికి రాష్ట్రంలో బీడు భూములు కొదువా !

multiphase segmentation of m96 interstellar image

   

ఆకలి నేర్పించిన మొదటి పాఠం

1. తీవ్రమైన ఆకలి ఎంతటి పదార్దానికైనా  రుచిని పెంచగలదు .
2. తినగలిగి , చేతిలో డబ్బుండి  కూడా తినకుండా ఉండటం  ఒక మానసిక శిక్ష .
3. ఆకలితో రెండు రోజులు ఉన్న తర్వాతగానీ నాకు తినాలన్నా కోరిక కలుగలేదు . అంటే అంత కొవ్వు నా పొట్టలో పేరుకుని ఉండి ఉండాలి .

The day you stopped questioning WHY !

is the last day of your learning in life.

How to find junk food?

If girls likes some food very much then it must be a junk food.
Eg: ice creams, burgers, pizza, maggi , paanee-poori , chaat , dairy milk chocolates, potato chips, egg-puff, fried rice. etc... 

జంక్ ఫుడ్ గుర్తించటం ఎలా ?

ఆడపిల్లలు ఏవి ఇష్టంగా తింటారో వాటిని జంక్ ఫుడ్ అంటారు .
ఉదా : పానీ-పూరి , చాట్ , మాగ్గి , బట్టర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీం , పిజ్జా , cadbury డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ , బర్గర్ , ఎగ్-పఫ్ , చిప్స్  లాంటివి .
P.S : వీళ్ళకున్నన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకి తోడు కెమికల్ డ్రగ్స్ ని ఎడా పెడా వాడతారు . 

ముందు కాళ్ళకి బంధం వేసేశాడోచ్

మోడీ రైల్వే స్థలాలని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకి ఇవ్వబొతున్నాడోచ్ . LIC నడ్డి కూడా విరిసేసాడోచ్ .  ఇంక మనం బొక్కబోర్లా పడిపోవడమే మిగిలి ఉందోచ్ . 

ఇది నిజంగా అద్భుతమే !

125 కోట్ల జనాలకి తిండి పెడుతున్నది చాలక సౌదీ అరేబియా , ఐరోపా , అమెరికాలకు తిండి గింజలు , మాంసం పంపగాల్గుతున్నారంటే మన రైతు దేవుళ్ళు మామూలు వారు కాదు . ప్రభుత్వం నిట్ట నిలువుగా అడ్డగోలుగా రైతు నడ్డి విరిచి
ఉరి వేసుకోమని లేకపోతే పురుగు మందు తాగమని వారి మానానికి వారిని వదిలేసి కేవలం మనలాంటి మధ్యతరగతి సుసంపన్న నియోజక వర్గానికి లబ్ధి చేకూర్చటం కోసం (అంటే ధరలు పెరగకుండా చూడటం ) ఏమీ కష్టపడకూడదని నిర్ణయించుకుంది .
కావాలంటే అప్పు మినహాయిస్తాం లేకపోతే కొత్తవి ఇస్తాం అంతేగానీ మీకోసం ధరలు ఎటువంటి పరిస్థితిలోనూ పెంచము మిమ్మల్ని లాభాల దిశలో పోనే పోనివ్వం . పోనీ విత్తన -ఎరువుల ధరలు తగ్గిస్తామా ? ఊహుం చస్తే చేయం మాకు నిదులిచ్చే ఎరువుల కర్మాగారాల అధినేతలకి మేము విస్వాశపాత్రులం వారే మా పదవికి శ్రీరామ రక్ష .  
    ఏదో ఒకరోజు రైతులంతా వారికి కావాల్సింది ఉంచుకుని వ్యవసాయం ఒక ఆరు నెలలు మానేస్తే ప్రధాని కూడా దిగి వస్తాడు .
అప్పుడు గానీ నవ్వే రైతుని చూడలేం . 

ఆకలి ఓ విలక్షణమైన గురువు , ఈ శని, ఆది వారాలు తన పాఠం వినబోతున్నాను .

అర్థం కాకపోతే ఈ దిగువన ఉన్నది చదవండి .
   ఈ శని  ఆది వారాలు నీళ్ళు తప్ప ఇంకేమీ తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నా . నేర్చుకున్న పాఠాన్ని ఇంకో టపా లో  వ్రాస్తాను .

పిచ్చికి కారణం : ABN  ఛానల్ లో వచ్చిన రావూరి భరద్వాజ గారి ముఖాముఖీ 

పూజలు పునఃస్కారాలు భజనలు చేస్తే దేవుడు పట్టించుకుంటాడో లేదో కానీ

అమ్మ నాన్నలకి మాత్రం ఇలాంటివేమీ చేయకపోయినా ఎప్పుడూ తమ పిల్లల పైనే ధ్యాస .
చెప్పాపెట్టకుండా కోరుకొని వరదలు కరువులు మాత్రం ఠంచనుగా ఇస్తుంటాడు దేవుడు .
ఒక మనిషికి మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా అది ఇంకో మనిషి వల్లే . మరి అలాంటప్పుడు దేవుడు అనేవాడు ఎవరి సృష్టి ?
నాకు మాత్రం ఇంతవరకు అమ్మ నాన్న గురువులలో  తప్ప ఇంకే కల్పిత సృష్టిలోనూ  దేవుడనే భ్రమ కలుగలేదు . మరి మీకు ?

Truth is most fearful

If you start thinking whether you and things around yourself exist, you
will feel the ultimate fear in your heart.

tridosham assessment for rowthu

Prakrti: Pitta

Your prakrti, the physical constitution with which you were born, is
pure Pitta. This is an unchanging characteristic and represents your
natural, normal state of being. Let's take a look at some of the common
qualities of Pitta-predominant individuals.

Physically, Pitta individuals tend to be of medium build. A balanced,
proportional physique is the hallmark of a Pitta. In fact, medium pretty
much sums up the physical characteristics of a typical Pitta-predominant
person.

A medium-sized head resting on a sturdy neck marks the Pitta. Other
facial characteristics include:

Green, hazel, amber, gray, or blue eyes with reddish eyeballs:
sharp, penetrating, of medium size, and evenly placed
A medium-sized nose, sometimes reddish or veiny
Medium pink or red lips, with a tendency to cold sores
Teeth even, yellowish, and cavity-prone in gums that bleed often
Medium, evenly-shaped ears, often red and warm
Thin, soft, fine, straight hair, usually red, blond, or light brown
A tendency to gray prematurely or to go bald at an early age

Pittas tend to be well developed physically. Though average in height
and build, they can often be quite athletic. Other physical
characteristics of the typical Pitta include:

Well proportioned arms, legs, hands, and feet
Sturdy, flexible joints
Even, oval-shaped nails that bend, red nail beds
A balanced chest and shoulders, with medium-sized shoulders and hips
Fair skin of medium thickness, with a tendency to freckles
Sunburns easily, moles common
Fine, light body hair
A tendency toward skin problems, including rashes, dryness or
oiliness in patches, acne
Skin warm to the touch

Pittas can usually gain or lose weight at will. When they do gain weight
it tends to be distributed evenly, especially in the chest area. One
very prominent characteristic of Pittas is a strong digestive system.
They are usually hard-charging and competitive, with a tendency toward
anger and aggressiveness. Pitta is the fire dosha.

This is the physical constitution (prakrti) with which you were born. It
gives you some idea of your tendencies, and your physical strengths and
weaknesses. Now let's take a look at your current dosha state to see if
you are balanced or imbalanced.
Vikrti: Kapha Imbalance

Vikrti is a state of imbalance in which one of the three bodily humors
or doshas is excessive. In your case, you have an excess of the Kapha
dosha. Kapha is the water dosha (a mix of water and earth).

Ayurveda lists some twenty diseases that are caused by imbalanced Kapha.
Because the negative tendencies of Kapha are lethargy, drowsiness, and
accumulation, the Kapha-related illnesses stem from such behavior, as
well as from excessive liquid intake.

Kapha ailments include:

Drowsiness and excessive sleep
Laziness, lethargy, and heaviness of the body
Excess mucous production and excess bodily excretion
Obesity, anorexia nervosa, indigestion
Mucous around the heart or in the throat
Edema, bronchitis, pneumonia, asthma, sinus congestion, hay fever
Hypertension, atherosclerosis (narrowing of the arteries)
Diabetes

As you can see, Kapha's earth element causes illnesses related to lack
of movement (whether of the body or the digestive system). Kapha's water
element causes illnesses related to accumulation of fluids, such as
edema and excess mucous. Naturally, lack of activity and cold, damp
environments aggravate Kapha ailments. For example:

Drinking with meals
Sleeping too much and not exercising enough
Eating too many sweets or mucous forming foods
Lethargy

The best treatment for a Kapha imbalance is to get off your butt and get
to work. Get out of bed! No more than eight, and preferably closer to
six, hours of sleep is the rule. Get some physical and mental exercise.
Eat a very light breakfast, if at all, a big lunch (followed by a brisk
walk), and a moderate evening meal. One day a week, fast.

Stick to bitter, pungent, and astringent foods. Don't drink with meals
and, in fact, drink less. An occasional trip to the sauna or a warm bath
to promote sweating is also a good idea. And the best news: have regular
sexual intercourse!

Kapha is strongest between 6-10 a.m. and 6-10 p.m. Those are good times
to avoid eating (or eat lightly) as the digestive process will be
slowest then. And beware the late winter and early spring, as Kapha is
at it's peak then. Don't fall into a spring slump. Stay active.

For more help, enter your name and email address in the spots provided
at the end of this page. Pressing the Send button will send a copy of
these results to us. We'll take a look at it, and respond with further
suggestions for ways to regain your doshic balance. For now, read on.
Mind Type: Vata

Your mental characteristics are pure Vata.

Vata, being the air dosha, is windy and changeable. Vatas have restless,
active minds. They are curious and can be very creative. They tend to
speak quickly and gesture actively. The overall impression they give can
be a bit chaotic. Vata is movement.

Compared to the solid, slow-moving Kapha, Vata individuals seem flaky
and insubstantial. In fact, they usually compare unfavorably with both
the down-to-earth Kapha and the energetic, rational, focused Pitta. This
comparison is superficial, however. The Vata energy derives not only
from air, but also from space. Space, or ether, is the most refined of
the elements and the only one that does not undergo transformation when
it manifests itself in physical reality. In this sense, Vata is the
closest of the three doshas to pure consciousness (Brahman).

Thus Vatas have the most spiritual of the three vital energies. As Vatas
grow, they tend to shed their material and physical desires and to
concentrate on the spiritual. It is wise to remember that the doshas are
also related to the ages. Kapha is the child, Pitta the adolescent, and
Vata the mature adult. Vatas should not permit their fears and anxieties
to push them into conforming to Pitta or Kapha ideals, for they would be
regressing. Vatas are mobile, and must remain so.

The weaknesses of Vata stem from this mobile rootlessness. Without
grounding, Vatas can become fearful and anxious. It is important for
Vata individuals to find time each day for grounding activities.

When Vatas are in their Sattvic (balanced and harmonious) state, they
tend to be adaptable, enthusiastic, eloquent, energetic, and perceptive.

When Vatas are in their Rajasic (turbulent and disturbed) state, they
tend to be hyperactive, unreliable, overly talkative, restless,
disturbed, indecisive, and superficial.

When Vatas are in their Tamasic (inertial and darkened) state, they tend
to be secretive, dishonest, self-destructive, and fearful. At these
times they are susceptible to sexual perversions, mental illness, drug
addictions, and suicide.

To see where you stand emotionally, take a look at the next section.

Guna: Rajasic
Imbalance: Vata

Your answers in this section fall into one of three gunas: Sattvic,
Rajasic, or Tamasic. Within each of these gunas, your answers are
further subdivided into Vata, Pitta, and Kapha. Please understand that
this test uses only three questions in each of these areas to determine
your guna and your psychological imbalance, if any. That's a pretty
small sample, so don't take these results as anything more than a very
general indication of your current psychological state.

If you would like a more detailed analysis of your psychological state,
please check the more information box on the form below and submit it
along with your name and email address. We'll get back to you as soon as
we can.

According to your responses in the fourth section of the self-test
(Qualities of Emotion), your current guna (psychological state) is
Rajas. This is the most common psychological state. After all, who among
us is perfect? Still, there's no reason you can't improve your
condition. Unlike the ancient Hindus, who believed that your guna was
set at birth, we believe you can change. They also created the caste
system and locked people into a specific class for life, remember. We
have made a few advances in the last 2500 years.

The Vata Rajasic mind is typically indecisive, hyperactive, and filled
with anxiety. We're talking about a person who is often flighty,
superficial, and talkative. If this sounds like you, how about that?
This test works. Now get to work. A more enlightened mental state is
within your reach if you will only try for it.

On the other hand, if this doesn't sound at all like you, maybe you
checked the wrong boxes. You can use the Show Checked Items link below
to display a list of your test responses. Skim down to section four,
Qualities of Emotion, and check your answers. Did you make an error? If
so, use your browser back button to return to the Questions page and
change your answers accordingly. Then press the Evaluate button to
recalculate your results.

Unfortunately, your psychological imbalance is not in the same dosha as
your physical imbalance (Vata vs. Kapha). Thus, the actions you take to
reduce your physical imbalance will not help your psychological
imbalance. But don't worry. You can still use aromatherapy to reduce
your psychological symptoms while working through diet and lifestyle to
reduce your physical imbalance. But perhaps a better solution would be
to contact a qualified Ayurvedic practioner for a full examination.
Remember, this test is only a general indicator of a possible imbalance.
For more information, please use the form below to contact us.

A summary of your emotional responses is as follows:

Vata Pitta Kapha
Sattvic 3 3 2
Rajasic 1 3 2
Tamasic 2 0 0

Get More Info

Want to know more? Enter your name and email address in the form below,
then press the Send button. Within a few minutes you should receive a
detailed report by email.

Included in the report will be the above results, plus suggestions for
diet and lifestyle changes to regain or maintain your doshic balance.
We'll also take a look at your test results, and if we have any other
suggestions that we feel will be of use to you, we'll send them along
personally.

Thanks for trying our tridosha self-test. Please feel free to add any
comments or suggestions you may have.
name

email address


city

state/province

country


comments or suggestions

Keep me informed of upcoming events.
Send me more information.


If you would like to print these results, we recommend you use the
Text-Only version of this page. To see the Text-Only version, use the
link below.

Show Checked Items ListItems Checked on Self-Test
Stable Qualities
Vata: Small, dark, active eyes.
Vata: When gaining weight, gains it around the middle.
Vata: Dark complexion (tans easily relative to family).
Pitta: Even teeth, of medium size.
Pitta: Medium body.
Pitta: As a child, hair fine, light.
Pitta: Moderate neck.
Pitta: Medium forehead with folds and lines.
Pitta: Medium build as a child.
Pitta: Fingers and toes medium in length.
Pitta: Medium bone structure.
Pitta: Moderate chin.
Kapha: Moderate amount of body hair.
Kapha: Heavy bone structure.


Changeable Qualities
Vata: Either indulges in rich food or diets strictly.
Vata: Dislikes dryness and cold (likes warmth).
Pitta: Skin warm to touch.
Pitta: Loves proteins, caffeines, and hot, spicy, and salty foods.
Pitta: Over-sexed, arouses easily.
Pitta: Tongue coating yellowish, orange, or reddish.
Kapha: If ill: swelling, fluid retention, mucous, congestion.
Kapha: Thick gums.
Kapha: Loves sweets, dairy, bread, and pastry.
Kapha: Large full movement, once a day, mucous, itching.
Kapha: Any climate fine (dislikes humidity).
Kapha: Thick, slightly wavy hair, a little oily, dark, brown, lustrous.
Kapha: Full, moist lips.
Kapha: Gains weight easily, hard time losing weight unless exercising.
Kapha: Thick skin (3/4+ inch thick), well lubricated.


Qualities of Mind
Vata: Dislikes routine.
Vata: Difficulty deciding, changes mind easily.
Vata: Knows a lot of people, but has few close friends.
Vata: Restless, active, likes movement.
Vata: Creative thinker.
Vata: Do many projects all at once.
Pitta: Enjoys planning and organizing, especially if created by self.
Pitta: Agressive, likes competitive activities.
Pitta: Organized thinker.
Pitta: Constantly organizing, likes to proceed in an orderly fashion.
Kapha: Spends reluctantly, likes to save.
Kapha: Resists change, new project, likes simplicity.
Kapha: Prefers to follow a plan or idea.
Kapha: Takes time to learn things, but once learned, never forgets.


Qualities of Emotion
Vata - Rajasic: Nervous.
Vata - Sattvic: Communicative.
Vata - Tamasic: Practices secretiveness.
Vata: Dreams about flying, restless, nightmares.
Vata: Feelings and emotions change easily.
Vata - Sattvic: Flexible.
Vata - Sattvic: Dynamic.
Vata - Tamasic: Tendency to fear.
Pitta: Aggressive about opinions and feelings, give opinions even if
they are not asked for.
Pitta - Sattvic: Tolerant.
Pitta - Sattvic: Caring.
Pitta - Sattvic: Perceptive.
Pitta - Rajasic: Angry.
Pitta - Rajasic: Manipulative.
Pitta - Rajasic: Irritable.
Kapha - Sattvic: Devoted.
Kapha - Rajasic: Desirous.
Kapha - Sattvic: Patient.
Kapha: Romantic, short dreams, often involving water.
Kapha - Rajasic: Greedy.

Indian soaps and chemical analysis

soon to come with detailed information

ప్రస్తుతం కుదిరిన ఆహార భద్రతా ఒప్పందం తెల్లవాడి ఒక జిమ్మిక్కు

ముందు కాళ్ళ బేరం తర్వాత జుట్టు పట్టుకుంటాడు . చూస్థూఉండండి . మోడీ గాలి పోగానే వాడి బుద్ధి చూపిస్తాడు .
ప్రస్తుతానికి అంగీకారం తెలిపిన "peace  clause " శాంతి ఒప్పందం (WTO) కు ఖచ్చితంగా రాం  రాం  చెప్పి  తన TFA ను మాత్రం కొనసాగిస్తుంది . ఇందులో ఎటువంటి అపనమ్మకం లేదు నాకు తెల్లోడి కుట్ర మీద .

I am a fan of Anand

I fear to say i am fan of someone because of many reasons and
unnecessary discussion. But in case of anand I feel ecstatic to boast "I
am a fan of Viswanathan anand".

what is Trade facilitation agreement TFA

Putting its foot down, India has reportedly blocked the World Trade
Organisation's (WTO) trade facilitation agreement (TFA) which was
largely agreed upon in Bali last year. Lowering global trade barriers,
decreasing import tariffs and agricultural subsidies were some of the
provisions which were discussed last year by the 160-member WTO members
in Ninth Ministerial Conference. India has its concern about food
subsidy and stockpile of food grains and wants it to be addressed first
before signing the TFA. TFA is largely seen as an effort by developed
countries to access vast markets of new growing economy of the
developing country. Before jumping to conclusion about whether India is
doing right by opposing the TFA agreement or not, we should look at
these issues first. What is TFA and controversy surrounding it? • Trade
facilitation agreement (TFA) is a trade protocol aiming to give a spur
and do away with the stumbling blocks in doing international trade
between various countries. • The deadline to sign the agreement is July
31 and the deal has to come into force fully by 2015. • It is being
believed, especially by the proponents of the agreement that deal could
add $1 trillion to global GDP and also can generate 21 million jobs by
slashing red tape and streamlining customs. • The developing country
especially India and South Africa wants that before pushing for this TFA
thing why WTO don't discuss and allay our concern on food subsidy which
is a lifeline for lakhs of BPL people in these countries. What was
agreed upon in Bali summit? • Last year in Indonesia, during Ninth
Ministerial Conference, largely three issues were taken into account. •
They were Package for Least Development Countries (LCDs), Trade
facilitation and agriculture. • In the meeting, the 160-member WTO had
reaffirmed their commitment for duty free and quota free market access
for LCDs. Reactions on the issue: • Michael Froman, US trade
representative told Reuter, "India clearly and forcefully expressed its
concern that work proceeds on all fronts, including food stockpiling,
and received assurances that all G20 members are committed to the full
implementation of all Bali agreements on the agreed timetables". •
"India is quite influential, so let's hope that they're going to back
down in some way," Peter Gallagher, an expert on free trade told
Reuters. • When asked about the issue, an Indian official told Business
Standard, "The way things are moving, there is no way we can agree to
the trade facilitation agreement being pushed by the developed nations
at WTO within the prescribed deadline. Food security has always been
India's main concern and this time we are not going to concede". •
According to the Indian Express report, Commerce secretary Rajeev Kher
through a statement said that it will be really difficult for India to
sign the TFA till WTO members are ready to discuss a permanent solution
of food subsidies and stockpiling of food grains. India's concern •
India is maintaining its bullheaded approach because of two issues, food
subsidies and stockpiling of food grains. • India at present is running
a massive food procurement programmes by providing minimum supporting
price to the farmers and giving subsidised food to lakhs of BPL families
through its public distribution system (PDS). • The new WTO agreement
limits the value of food subsidies at 10 percent of the total food grain
production. India is flexing muscle on the issue because subsidies have
been calculated by WTO taking 1986 as base year into account which will
largely affect food procurement programme through MSP. • India is
raising its concerns by saying that while US is providing 120 billion as
agriculture subsidy then why India can't give even one tenth (USD 12
billion) to their farmers. • India which is home to about 25 percent of
the world's hungry, has a viewpoint that it is a Government's
responsibility and duty to ensure availability of proper food to its
people. • Moreover, India's food programme is largely domestic so it
doesn't distort global food trade. The Indian sources say that once the
TFA will be implemented it will be difficult to bargain on the food
subsidy thing and that is why India has this brazen attitude. What is
India's strategy? • India wants that its concerns on food security
issues must be addressed by adopting some concrete framework in the
direction. • India might delay on the signing of the agreement and buy
out time till December of this year.

Read more at:
http://news.oneindia.in/feature/why-modi-government-is-up-arms-against-wto-s-trade-facilitat-1489740.html#infinite-scroll-2

avconv any video to 3gp format

In the following ,  the switch "-strict experimental"  is required only for aac decoding.
for rest of the formats it is not necessary.
bitrate notation in kbytes is compulsary or else mention in full number of  bytes.

avconv -i   inputfilenmae.mp4   -s   qcif   -vcodec h263   -r 10  -b 180k -ab 64k  -acodec   aac -strict experimental   -ac  1   -ar 22050     outputfilename.3gp

సిగ్గులేని అసోచాం ASSOCHAM

ధనిక పారిశ్రామిక వర్గానికి డబ్బు మాత్రమె ముఖ్యం . నల్ల  ధనం  దాచటం గురించి ఏ మాత్రం   సిగ్గు లేకుండా  వెనకేసుకు వస్తుండటం అసోచాం ద్జనిక దరిద్రులకే చెల్లు .
     ఒక దొంగ పేరు బయట పెడితే ఆ దేశ  ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింతున్నదన్న  మహా సత్యాన్ని  మన అసోచాం  ప్రభుత్వానికి భోదిస్తుంది .

అసోచాం - ASSOCHAM--   The Associated Chambers of Commerce & Industry of India.
అసోచాం  నిజంగానే అశోచనీయం .  

బురఖా వేసుకుని ఫోటో దిగితే ఎలా ఉంటుంది ?

నా బొందలా ఉంటుంది . పాపం ఈ విషయంలో ముస్లిం స్త్రీల భాద చెప్పుకోలేనిది . అన్ని ఫామిలీ ఫొటోస్ లో  జీవితాంతం
ముసుగు ఫొటోలే . తలుచుకుంటే ఒక పక్క నవ్వు కూడా వస్తుంది .
పోలా అదిరిపోలా ...అసలు సిసలైన నాయకులంటే గుజరాతీలే

1. మోహన్ దాస్ కరం చంద్ గాంధి
       దేశాన్ని భవిష్యత్తులో హింసకు దూరంగా ఉంచాలని అహింసతో స్వాతంత్ర్యం తెప్పించాడు , ఈ ఆలోచనకి ఐన్స్టీన్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు . ఈరోజుల్లో ఏమైనా సమస్య వస్తే నిరాహారదీక్ష లేక రాస్తారోకో లేక బంద్ (సహాయనిరాకరణ ) తప్ప ఇతర మార్గాలు ఎంచుకోరు చాలామంది , కారణం గాంధీ నే .
2. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్
       దేశంలో కాన్సర్ లాంటి రాజ్యాలను బలంతోను , మిగతా 498 మందిని ఒకే ఒక సమావేశంతో  ఒకే ఒక రిపబ్లిక్ గా చేసిన ఘనత పటేల్ గొప్పతనం .
3. నరేంద్ర మోడీ
      ఇతను చేయటం మొదలుపెట్టేసాడు , ఈ పరుగు ఎంత దూరం సాగుతుందో గానీ , జనం మాత్రం కొత్త ఉత్సాహం తెచ్చ్సుకున్నారు . మొదటిసారి దేశం కోసం ఆలోచించటం అనేది ఈ ప్రధాని ఒక్కడే నేర్పించాడు .
ఈ మాత్రం చాలు గుజరాతీ భాయ్ లని ఆకాశానికి ఎత్తటానికి ! 

జ్యోతిష్యం నచ్చకపోతే సైన్స్ నమ్మేస్తారంట !

జ్యోతిష్యంని వేళాకోళం చేయటం ఈరోజుల్లో  చాలా  ఎక్కువగా  చూస్తున్నాం  . మరి   సైన్స్   ఏం  చెప్పినా నమ్మేస్తారా  !
ఔను మరి , ఒక తెల్లోడు వచ్చి ఉపన్యాసం చేస్తే గానీ  మనకి ఆనట్లేదు ఏ విషయమూ .
ఒక గణిత నమూనా (mathematical  model ) ఆధారంగా మీకు సరిపోయే జోడిని చూపిస్తే  గంతులేస్తూ  పెళ్లి చేసుకుంటారు ఈ రోజు మేధావి కుర్రోళ్ళు /కుర్రమ్మలు  .  ఈ లోకం లో  ఉన్న ప్రతి వ్యవస్థని గణిత చిహ్నాలు (mathematical  symbols ), వాటి మధ్య సంబంధాలు (patterns  అండ్ relations )   సహాయంతో  ఒక సూత్రంగా ( as  a  formula ) వ్రాయవచ్చు . కానీ అది న్యూటన్, Einstein,  హాకింగ్ కి కూడా సా సాధ్యపడలేదు  ఏ ఒక్క విషయం లొనూ ...  . వారు అంతా స్థూలంగా  చేసేసారని భావిస్తే అది మీ వెర్రితనం .
   జ్యోతిష్యం పేరుతో వేల కోట్లు గడిస్తున్నారని తెలిసింది  ఈ మధ్యే ఒక బెజవాడ సుపారీ హత్య వల్ల .
ఒక మోడల్ సహాయంతో  ప్రస్తుతమున్న కుర్రకారుని వెర్రివాళ్ళుగా   చెయ్యొచ్చా ??

Famous Statistician,  E.P.Box says  --"ALL models are wrong , only some are of  use"

నా స్నేహితుడు  రామ్ వ్యంగ్యంగా చెప్పినట్టు ,  " ఎందుకో మరి సైన్స్ మాత్రం  గ్రీకు భాషలో చెప్తేనే అర్థమవుతుంది , ఫన్నీ గా ..."

పెను తుఫానులు చూపుతున్న సామాజిక భాధ్యత

ఇదేదో పైత్యంతో  రాశాననుకునేరు ! 
విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోవటం , బలంగా లేని ఆనకట్టలు తెగిపోవటం , పాత పాత పాఠశాలలు కూలిపోవటం , నాసిరకం రహదారుల్లో ఉన్న డొల్లతనం బయటపెట్టటం ఇవన్నీ ఏ ప్రభుత్వం సాహసించలేని సమాజానికి జరుగుతున్న మహోపకారం . 
  ఎలాగూ తుఫాను హెచ్చరిక వల్ల  పైన ఉల్లేఖించబడిన స్థలాలలో పిల్లలు-జనం ఉండే ప్రసక్తి లేదు . కనుక జన  నష్టం చాల చాల పరిమితం.   

భారతదేశానికి అంటూ ఒక దేశభాష లేదు

 ఏ న్యాయస్థానం  ఎంత మొత్తుకున్నా ఉత్తరప్రదేశం రౌడీలు,  ఢిల్లీ  బలుపు బాబులు హిందీని దేశం మొత్తం రుద్దాలని  శతవిధాల ప్రయత్నిస్తుంటే ఒక్కడూ (కనీసం మన ఉత్తుత్త తెలుగు నాయకులు )ఇది పద్ధతి కాదు , మన దేశ సమాఖ్యకు ఇది విరుద్దమైన చర్య అని నోరు మెదపలేరు .  చిన్న పిల్లల పాఠశాల పుస్తకాలలో ఈ తప్పుడు అసత్యాన్ని ఎప్పటినుంచో నూరిపోస్తున్నారు .  ఈ హిందీ అనేది
ఉత్తరప్రదేశం , ధిల్లీ  తప్ప ఇంకెక్కడా సరిగా మాట్లాడారు . మరి దీనికోసం ఎందుకన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం భాషాభివృద్ది  పేరిట వ్యయం చేస్తున్నారు ? .


India has no unique national language

No matter a high court clears that hindi is not a national language and there is nothing in the constitution like that.  Then how could the uttarpradesh and delhi morons (even the so called educated and uneducated political gundas of UP state) falsely promote hindi as NL. The sad thing is that in school text books also it is written that hindi is national language. How could they do that arrogant racist crime of falsely promoting among school children.

పులులు మనుషులని తింటాయా ?

తింటాయి వాటి టైం దగ్గరపడినప్పుడు  లేక  గత్యంతరం లేనప్పుడు . కొన్ని సైకో పులులు కూడా ఉన్నాయి అక్కడక్కడ :D .
బాగా విపులంగా తెలుసుకోవాలంటే  ఈ వికీ వ్యాసం చదవండి . ఒక్కో పులికి ఒక్కో స్వీయకథ . ఒక్కోటి ఒక్కో థ్రిల్లర్ కథలా ఉంటుంది .

దీనమ్మ జీవితం !

మొన్నటి వరకు యూనియన్ బ్యాంకు online transactions కి 3-fold సెక్యూరిటీ ఉండేది .
ఇప్పుడు వాడి వెర్రి ఆరింతలైంది .
 అంటే మూడు పువ్వులు ఆరు పుచ్చులైంది !
 నా దరిద్రం ఇలా ఏడ్చింది .
గాంధీ జయంతి రోజు పొద్దు పొద్దునే నా సహనానికి పరీక్ష  జరిగింది .
sms రిచార్జ్ రూ. 43 చేద్దామని టాటా డొకొమొ వెబ్సైటు కి వెళ్లి  తతంగం ఆరంభించా ...
మొదట , యూనియన్ బ్యాంకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సైట్  ఐంది , user తర్వాత password ఎంటర్ చేశా .
 తర్వాత,
    మొబైల్ కన్ఫర్మేషన్ కి ఒక "Roaming activation code " వచ్చింది (నా అదృష్టం వాళ్ళ నెట్వర్క్ బాగుంది , త్వరగానే కోడ్ వచ్చింది ).
ఆ తర్వాత , PKI password (with personal assurance message PAM) అడిగింది (దీనికి సంబంధించిన తంతు సరిగ్గా ఒకరోజు ముందే ఏదో పనిలో పనిగా చేయబడింది కనుక నాకు కంప్యూటర్ పగలగొట్టుకోవలసిన సదవకాశం చేజారింది )
ఇప్పుడు 3-fold సెక్యూరిటీ ప్రారంభం , అన్దరూ తప్పట్లు లేదా చిటికెలు ....
భేష్ భేష్ .. మంచి ఉత్సాహంగా ఉంటారు ఎదుటివాడి ఉరావస్థని చూసి పగలపడి నవ్వటానికి . ఇంకా ఆపండి !
  ఇంకా సరే రూ 43 చెల్లించమని సరే బొత్తం (ok  button ) నొక్కా .. నా మొబైల్ కి OTP password  పంపింది . విపరీతమైన పట్టలేని ఆనందం తో అది కూడా నింపాను (ఒక  అర నిమిషం పట్టింది అది నా మొబైల్ కి చేరటానికి ) .
చివరగా , user and transaction password అడిగింది . ఇచ్చేసా అది కూడా ఇచ్చేసా .
  నా మొజిల్లా చక్రం తెగ తిరిగేస్తుంది , ఒక ఎర్రటి గులాబి లాంటి గుచ్చుకునే సందేశం నా (కంప్యూటర్ ) మొహం మీద
విసిరిపారేసింది .  "Your recharge transaction timedout . Please wait for 2-3 days to
get back your money."

 దీనికంటే sms ని speedpost చేయటం చాలా  తేలిక. 
 

The most ugly girls

Those girls make up heavily.

Gradient bath with cold water

If you have problem in bathing with cold water in the morning. Do this.
 first start with only legs if not possible try wetting your toes :)
slowly on the spinal cord starting from from bottom to top bath slowly
. You don't need to hurry at any point at every stage pour water until you feel comfortable on each section of your spine.

P.S: spine is the main communicator of senses to the brain regarding body tempratures and temperature shocks.

 It works. !

అమ్మాయితో మాట్లాడటానికి మంచి సమయం ఏది ?

అందరు ఉన్న చోట  ఎవరో ఒకరు తనను చూస్తూనే ఉంటుండవచ్చని ప్రతీ అమ్మాయి అభిప్రాయం .
  ఆ సమయంలో మనం (అంటే అబ్బాయిలం ) ఎన్ని వెర్రి మొర్రి వేషాలేసినా  వారు చూసే సంభావ్యత చాల తక్కువ .
అందుకే తన చుట్టూ ఎవరు లేనపుడు మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించటం ఒకింత తెలివైన పని .  దొబ్బేయమంటుందో లేక ఇష్టపడుతుందో అన్నది  మీ వాక్చాతుర్యం మీద ఆధారపడుతుంది తప్ప మీలో ఉన్న కఠోరమైన తాత్విక (philosphical  debate ) చింతన మీద కానే కాదు .
  IIT  కాన్పూరు వాతావరణంలో గత 5 సం ..లుగా  నేను పరిశీలించిన చూపులు తర్వాత జరిగిన ఉదంతాలు నేను పైన చెప్పినదానికి తార్కాణాలు . 

  నా మరదలుకి  (కాబోయే భార్య ) ఇలాంటివి చెప్తే ఏదో ఓపికగా భరిస్తుంది కానీ ఖచ్చితంగా నచ్చకపోవచ్చు ఈ లోతున మాట్లాడటం . ఎందుకంటే ఇదొక తత్త్వం , స్త్రీతత్వం . మగాళ్ళ గురించి కూడా ఎవరైనా పరిశీలనా చేస్తే మంచిది . ఎందుకంటే చరిత్రలో ఇంతవరకు ఒక మగాడ్ని పొగిడిన ఆడది లేదు . అందుకేనేమో పాటలన్నీ అమ్మాయి పక్షంగానే ఉంటాయి .

what is the right time to propose a girl

When she is alone and feeling safe.
 That is why men who know how to handle the emotions women
 first invite them to a personal party like coffee shops , movie , wherever it is possible to converse privately.

ఇంత తెలివైన ప్రధాన మంత్రిని మనం ఎప్పుడూ చూసి ఉండకపోవచ్చు

కాశ్మీర్లో  వరదలు రాగానే హుటాహుటిన బయలుదేరి బాగా పర్యటించి , 1000 కోట్ల విపత్తు నిధిని
ఇవ్వడమే కాకుండా POK అంటే పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో కూడా జరిగిన నష్టానికి సహాయం చేస్తానని
నవాజ్ షరీఫ్ కి మన మోడీ సందేశం పంపాడు .
   కాశ్మీర్ మాదే అది భారత దేశంలో అంతర్భాగమని ఒక పద్దతిగా చాల తెలివిగా చెప్పటాన్ని ఎంత మంది గ్రహించి ఉంటారో . మోడీ మామూలోడు కాడు మహా తెలివైన నేత . రాబోయే తరాల్లో మోడీ పాలన దేశానికి జరిగిన మహోన్నత సంఘటనలలో ముఖ్యమైనదిగా ఖచ్చితంగా చెప్పుకుంటారు చదువుతారునూ ...

why most researchers prefer to work at academic institutions than a corporate funded company

One word  ---Freedom of thought

2 precious statements by Field medalists of 2014 with some extra masala

Manjul Bhargava: Mathematics is just about beauty of an art and not much concerned about real world applications or inspired from a necessity. But the surprise thing is that all the mathematics produced so far have had wonderful applications of profound impact.

Martin Hairer: Most of the beautiful Mathematical ideas does not take place at the table, they sparkle at a place where you might not be thinking of it or when you are not in a mood of mathematics. The key is a mathematician carries the problem in his every node of thought at every moment in an unconscious memory like he is searching for a  black cat on a dark moon night under a street light where a black cat never likes to be there.  It seems stupid but in mathematics it happens. More interestingly the most beautiful ideas happen like that.


How to sum over an uncountable set

I am documenting  a paper where i defined an uncountable sum theoretically but in practice it will be finite because of image digitization.

Some one help me in this regard.

నిజ సంఖ్యలను వర్గీకరించే పద్దతులు Ways to categorize The Real line

1. Rationals and irrationals using Dedekind cuts.
2. Algebraic and transcendental using Galois theory.
3. Positive reals and non-positive reals using zero.

ఇంకా చాలా పద్దతులు ఉండొచ్చు .... 


The way you press a button first time can tell your attitude

If you press it very hard during very first try, it means you are blunt
and negative minded.
If you press it very gently in your first try, it means you are too soft
natured (very humble) and timid.
If you press it with right pressure in your first try, it means you are
practical or positive minded.

convert grey scale image to colour image

install imagej software, freely available on imagej website.

next use the 'Lookup table' option under 'Image' menu to convert into
various color images. since many choices of colour are possible.

రెండు ఆంగ్ల పదాలకు కొత్త అనువాదాలు

 కోడి గుడ్డు మీద వెంట్రుకలు పీకే వాడిని ఏమంటారు  ---egg-barber :D
barbie (doll) -- ఆడ క్షవరకురాలు (లేక) మంగలిది

చాలా దగ్గరగా ఉండే ప్రమాదకరమైన పదాలు

Decease అంటే చనిపోవటం .
Disease  అంటే జబ్బు .

P.S. నాకోసం మాత్రమే  వ్రాసుకున్నా .

octave matlab code for multiple thresholding an image using histogram peaks

The following code converts an image histogram into finitely sparse histogram by using multiple thresholds that appear in histogram as peaks.

Input image in tif format:code begins here:

clear all
#### Automatic way to make histogram of an image
#### highly sparse with thresholds observed in Histogram
#### Author: Rowthu Vijayakrishna
#### Date: 02-August-2014
#### Place:Dept. of Mathematics,IIT Kanpur

A=imread('Documents/octave/testIMGS/greyshade.tif');
for jump=1:3 ###jump is the maximum seperation in threshold values
do
B=A;
H=imhist(A,256);
plot(H);pause;
 for i=1:size(A,1)
    for j=1:size(A,2)
       if H(1+A(i,j))<H(1+uint8(jump+A(i,j)))
          A(i,j)=uint8(A(i,j)+jump);1
        else if H(1+uint8(A(i,j)-jump))>H(1+A(i,j))
               A(i,j)=uint8(A(i,j)-jump);2
             endif;
        endif;
    endfor;
endfor;
until max(abs(B-A)(:))==0
endfor;

imwrite(A,'temp.tif');
printf('End of the programme\n');

why tif/tiff format is preferred than jpeg/jpg for image processing research

tiff by default does not compress the data so absolutely no loss of intensity information per each pixel in the image. But jpeg uses lossy compression techniques causing the data to lose some amount of magnitudes per each pixel.

Especially for clinical MRI/CT data the radiologists never use lossy compression algorithms.

P.S: I practically realised this when i tried to create a mask to implement my own algorithms. when i stored the mask in jpeg form the mask was blurred where as the tiff standard didn't corrupt the intensities in the mask file.

షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటే తేలికగా చెప్తా what is short selling

నీ చేతిలో ఉన్నవాటిని అమ్మటం సెల్లింగ్ అంటారు .
నీ చేతిలో లేనివాటిని అంటే నీవి కానివి అమ్మటాన్ని షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటారు కానీ ఒక్క షరతు !
   ఆ రోజు ముగిసేలోపు అదే మొత్తాన్ని నువ్వు మళ్ళీ కొనాలి .

దీనర్థం ముందు అమ్మి తర్వాత కొం టున్నావు.  నిజ జీవితంలో ఇది ఎవ్వడు ఒప్పుకోడు . కానీ మన భారత దేశ  మరికొన్ని దేశాల స్టాక్ మార్కెట్ లలో చెల్లుతుంది ఈ తంతు .

ఒక వస్తువు విలువ ఖచ్చితంగా పడిపోతుందని మీకు అనిపిస్తే  షార్ట్ సెల్లింగ్ చేసి లాభాపడవచ్చు .


ఒకవేళ మీదగ్గర వున్నా వస్తువు విలువ తగ్గుతుందని తెలిస్తే ఎవరికైనా అమ్మేసి తర్వాత ఎప్పుడైనా దాని విలువ పడిపోయాక తిరిగి తీసుకోవటం వాళ్ళ మీరు ఆ నష్టాన్ని తప్పిచుకోగాలిగారు . చెప్పాలంటే తాత్కాలికంగా యాజమాన్యాన్ని తప్పించుకుంటున్నారు .

   ఒక చిన్న ఉదాహరణ ,
     నాదగ్గర ఉన్న ఫోన్ విలువ 4000 అయితే దాని విలువ ఇంకో రెండు నెలల్లో 1000 అవుతుందని అనిపిస్తే  తెలివిగా ఒక పని చెయ్యొచ్చు .   ఆ ఫోన్ ని  4000 కి అమ్మేసి రెండు నెలల తర్వాత 1000కి కొనుక్కుంటా . దీనివల్ల 3000 లాభం నాకు ఇంకా నా ఫోన్ నా దగ్గరే వుంది .   

స్టాక్ మార్కెట్ తో ఆడేప్పుడు అందరు చేసే సామాన్యమైన తప్పులు stock market follies

 నేను ఏం కొత్తగా చెప్పను . కానీ ఈ కింద ఫైల్ లో ఉన్నదంతా నిజం అని చెప్పగలను ఎందుకంటే చేతులు బాగా కాల్చుకున్నా ఇప్పటికే . నాలాంటి వాళ్ళు అందరు కలిసి ఇక్కడ పడి పడి ఏడ్చాం .
   ఎన్ని సూత్రాలు చదివినా చేసిన తప్పే చేయటం స్టాక్ మార్కెట్ లోనే చెల్లుతుంది . మీరునూ చదవండి. 

stockmarket follies

when your nostrills are blocked due to mucus mebrane

First take some pure water and little salt, and make a solution not so salty.
lay down and pour that saline water into nostrils in very low amounts till both your sinus cavitis and nostrills are full. meanwhile try breath through your mouth only.
  keep the solution inside as long as you feel comfortable. finally when you are squuezing your nose do not ever do it forcibly(this is very important else you will end up in a life time vision loss or hearing loss ). The membranes inside head are very sensitive. so never blow your nose forcibly.


   when nostrils are free from blocking try the following whenever you have time.

  Do yoga or breathing exercise or jog for some time in the meadows. This will pump the oxygen into your blood causing the membranes full of energetic oxygenated blood and cause the nasal septum membranes to relax for free air passage.

Scientific reason behind wires or strings entanglement causing cluttering.

I think, the answer to this entanglement phenomenon is still
undiscovered.
Similarly one more common observation that a dropped object/ball always
travels and stays at the most unreachable location to our hands.

లాటరి కోసం ఆశపడి అడ్డంగా మోసపోయా , 100bestbuy.com ఒక పెద్ద దగాకోరు (fraud ) website

699రూ .తో ప్రైజ్ గెలిచే అవకాసం ఉందని, ఒకవేళ రాకపోతే మన డబ్బు  తిరిగి మన ఎకౌంటు లో జమ అయిపోతాయని ప్రకటన బాగా ప్రచారం లో వుంది . కానీ తర్వాత వాడు మనకి ఫోన్ చేసి ఆ ప్రైజ్ గెలిచామని అందుకోసం ఇంకో 10000 డిపాజిట్ చేస్తే వెంటనే మనకి కొరియర్ చేస్తారని నమ్మబలుకుతారు . నేను వద్దని చెప్పా , తిరిగి699rs  వెంటనే డిపాజిట్ చేయమనాన్ను . ఫోన్ పెట్టేసి ఇంకా చస్తే కాల్ చేయలేదు వాడు . తర్వాత ఆన్లైన్ లో వెతికితే నాలాంటివాళ్ళు చాలన్మంది మోసపోయారని తెలిసింది . నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే 100bestbuy  లాంటి వెబ్సైటు ని ఇంతవరకు సైబర్ క్రైమ్ department  ఎందుకు బ్లాక్ చెయ్యట్లేదు . అందుకే నా వంతుగా బెంగుళూరు సైబర్ క్రైమ్ ఆఫీసు కి అన్ని డీటెయిల్స్ తో మెయిల్ పంపాను . మీలో ఎవరైనా ఇలాంటి వెబ్సితెస్ జోలికి వెళ్లి వుంది నష్టపోతే ఖచితంగా మెయిల్ చేయండి పోలీస్ department  కి .  699 is not a big amount but 3000 times 699 ==Rs 2.1M is huge amount. Police department should take action on this.

village to village maps of india of 1792AD

http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/india/


Why exam topper students in india are usually of parents holding a government job

Disciplined environment induced due to their office environment and as well the financial stability and security are the key factors driving their kids to continue education without any other insecure feeling.
  But in the case of rich families why it is not that prominent situation ?
  I say it is the discipline in life that is making a difference.

P.S: Here the word  discipline is understood in it's usual sense not as in 'bommarillu' sense.

నేను చెప్పేదానిలో నిజమెంత ?

వ్యాపారంలో  డబ్బు సంపాదించటం ఎలా ? అందరిలాగే నేను తెగ ఆలోచించేస్తుంటా ...  కానీ కొంచెం ఎక్కువ అత్యాశగా .

నేను అందరికీ చెప్పేదేంటంటే , లక్ష రుపాయల్ని కోటి చేయటం కన్నా  కోటిని 100 కోట్లు చేయటం మహా కష్టం అని  .
ఇది అందరికీ తెలిసిందే ..  కానీ నేనేమంటానంటే , లక్ష లాంటి చిన్న మొత్తాన్ని కోటి చేయటం  పెద్ద కష్టం కాదంటాను . సరైన ఇల్లుకి కూడా దిక్కు దివాణం లేని నేను ఈ విషయాన్నీ నేనే నిజం చేయాలనుకుంటున్నా ... దిగిన తర్వాత కానీ లోతు నాకు అంతుబట్టదు . నేను మాత్రం ఇప్పటికీ ఆ పనిని సునాయాసంగా చెయ్యొచ్చని నమ్ముతున్నాను , అందరికీ ఒకటి చెప్పలేదు , ఈ తతంగం ఎంత కాలంలో అన్నది ! ;P

ఒక వైపు  గణితపరమైన ఆలోచనలు ఇంకొక  వైపు  ధనవంతుడ్ని కావాలని . ఏ మూట  సద్దేస్తానో ఏ కొంప కూల్చేస్తానో   దేవుడికే*( ఉండి  ఉంటే  ) తెలియాలి 

తెలుగులో చిత్రాలలో హిందీ పదాలు ఎలా దూరగలిగాయి Why telugu film industry more influenced by hindi words in its movies from 1990 onwards

1990 వరకు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ చెన్నైలో ఉండేది . అప్పటిదాకా తీసిన సినిమా పాటలలో అచ్చ తెలుగు మంచి ఉచ్చారణతో  ఉండేది . ఎప్పుడైతో హైదరాబాద్ కి మారిందో  , అప్పటి నుంచి ఒక్కసారిగా హిందీ పదాలు  పాటల్లో విపరీతంగా దొర్లటం మొదలయ్యాయి . దానికి కారణం అక్కడ ఉన్న వాతావరణంలో తెలుగు-ఉర్దూ కలగాపులగం జనం బాగా ఎక్కువ .
  ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోవటంతో  పరిశ్రమ కొంతవరకు విశాఖపట్నం కి మారొచ్చు . దీనివల్ల మళ్ళీ తెలుగు పాటల నాణ్యత పెరిగే అవకాశం  కనపడుతుంది  .  అందుకేనేమో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే కుర్రాళ్ళకి తెలుగు రాయటం వరాదు సరిగా చదవటం రాదు , మాట్లాడితే ఉచ్చారణ  దరిద్రంగా ఉంటుంది .  దీనికి సరైన ఉదాహరణ  , కొత్త తెలుగు హీరోలు పాత తెలుగు హీరోలు . ప్రభాస్ , రామ్చరణ్ , జు ఎన్టీఆర్ వీళ్ళకి సరైన తెలుగు పలకటం రాదు . ఎందుకంటే పుట్టి పెరిగింది తెలుగు-ఉర్దూ  కిచిడి భాషలో .

  ఈసారి వచ్చే దశకాలలో తెలుగు సినిమా పాటల్లోకి కొంత శ్రీకాకుళం , గోదావరి యాసల ప్రభావం పడవచ్చు . హిందీ గోల కొంత తగ్గవచ్చు .

Install telugu support in any linux for typing or display

To get full language support in telugu for your linux distribution just install these two packages .


language-pack-te

language-pack-te-base

ఈ రెండు పొట్లాలు సంస్థాపించండి చాలు ఇంకేమీ అవసరం లేదు. 


తెలుగు కన్నడ మళయాళ ప్రజలకు తమిళోడికి ఉన్న పౌరుషం లో కొంచెం కూడా ఉండి చావలేదు .

సిగ్గు శరము  లేకుండా హిందీ గూండాలు చేసే వెర్రి చేష్టలు చూస్థూ ఉండటమే కాక , ఈ మధ్య ఆంధ్ర లో అయితే ఏకంగా 35 కి పాస్ మార్క్ పెట్టి హిందీ అంటే సొల్లు కార్చేస్తున్నారు . ఇటు ఉత్తరాన ఒక్కడికీ దక్షిణ భాష జ్గ్నాం ఇంగితమైన  కూడా లేనే లేదు . ఏమంటే హిందీ జాతీయ భాష అంటాడు ఎవడు పెట్టాడో అసలు రాజ్యాంగంలో లేనే లేదు ఆ విషయం . పైగా తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే వెకిలి నవ్వులు ఒకటి అదేదో ఆఫ్రికన్ భాష లో మాట్లడుతున్నాట్టు .  ఇదంతా పోను అసలు తెల్గోడికి సిగ్గే లేదు , తెలుగూ పట్టదు  తెలుగు  రాష్ట్రమూ పాలుపోదు . లుంగీ కడితే అదేదే చేయరాని ఘోరం చేసినట్టు మన తెలుగోళ్ళే వేళాకోళం . అమ్మాయిలు పొట్టి  డ్రాయర్లు  వేసుకున్నప్పుడు  , అబ్బాయిలు జీన్స్ వేసినప్పుడు లేని సిగ్గు .
  

3 day head ache from ubuntu 14.04 apt-get unmet dependency gone with aptitude inplace of old apt-get

After upgrading ubuntu to 14.04 and removing some packages, my system started refusing to install most of the priority softwares like vlc mplayer gnome ....

Breaking my head.... searching alot on google.... read many many blog pages for solution.... some body made a nice comment but it was my ache breaker.
 Using aptitude (GUI is synaptic ) for resolving dependency tree.
  In my case the main problem is with the distribution upgrade which caused confusing hierarchy of dependencys. Aptitude is smarter than apt-get . Kudos to aptitude prograameer. many many thanks.

Answers to most of the questions

If a question was asked with a doubt after hearing or watching something, the answer is affirmative.

Probably I am done with proving the error estimates

Ironically, I have established a conditional stability of the used convexity splitting scheme with Fourier spectral method in space for my non-homogeneous parabolic Bi-harmonic PDE, which was proved to be unconditionally stable with respect to time step.
  Don't know whether it will be discarded or approved with special privileges.

Possible prospects for future mates

As, a relation of a pair establishes stronger, gradually ones own fiance's friends also will become possible prospectives as  sexual mates in future if the relation gets into trouble. Cause it needs no time to acquaint themselves  for starting a new bond. 

One of the best played chess game

[Event "Live Chess"]
[Site "Chess.com"]
[Date "2014.05.25"]
[White "rowthu007"]
[Black "aajay76"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "990"]
[BlackElo "1054"]
[TimeControl "30|0"]
[Termination "rowthu007 won by checkmate"]

1.c4 e5 2.d4 e4 3.f4 f5 4.e3 Nc6 5.d5 Nb4 6.a3 Na6 7.Bd2 Ne7 8.g4 g6 9.g5 b6 10.b4 Bg7
 11.Ra2 c5 12.b5 Nb8 13.Nc3 Bxc3 14.Bxc3 Rg8 15.d6 a6 16.Bf6 axb5 17.dxe7 Qc7 18.cxb5 c4 19.Qd5 Rf8 20.exf8=Q+ Kxf8
 21.Qxa8 c3 22.Qa4 Qc5 23.Kf2 d5 24.Bd4 Qe7 25.Bxc3 Qf7 26.Rd2 Nd7 27.Bb4+ Kg8 28.Qa8 Qe8 29.Qxd5+ Kg7 30.Bc3+ Nf6
 31.Bxf6+ Kf8 32.Qd6+ Kf7 33.Bc4+ Be6 34.Bxe6+ Qxe6 35.Qc7+ Kf8 36.Rd8+ Qe8 37.Rxe8+ Kxe8 38.Qe7# 1-0

Impossible to guess this !

Aam Aadmee Party(AAP)  stands for party of common man, is going to get atleast 30% of the MP seats. or voter percentage.
 P.S: I know who are going to vote for AAP and not voting for BJP.
            If congress fails utterly then AAP is the runner up winner.

latin america is the mother of all narcotic substances

Tea, caffeine coffy, cocoa chocolates , tobacco, cocaine , brown sugar, heroine ... what not? all are raised and still produced in Latin countries. 

ఆడాళ్లెందుకు తెగ ముస్తాబవుతారు ?

వాళ్ళు అందంగా ఉండరన్న నిజం తెలుసు కనుక . 

Why girls do makeup

Because  they know the truth that they are ugly, indeed , like all the female creatures in this world.

a sudden Dooms day ahead

We are far more successful in pumping water out of the earths underground but ignored about sinking the rain water or used water to the under ground. So what can happen next?   A big vacuum will be formed inside and creates pressure on earths surface.
   Oil digging, shale gas exploring all these are another added advantage to the earths core pressure.

Either Lava should come out or ground layer should  collapse. Which one  is your favorite?

Proving wellposedness for modified cahn hilliard equation for multilodal segmentation

1. I have started proving the existence of weak solution through faedo-galerkin method in a finite dimensional subspace.
It evolved into a Matrix IVP with vector of polynomial entries on right hand side.

2. Used weak compactness theorem (Banach–Alaoglu theorem ) to find a weak limit.

3. After deriving some a-priori estimates for that weak limit as well as for finite dimensional sequences in some Bochner spaces (space-time Lebesgue) it has been shown that the time derivative is in the required Dual space.

4. A lemma on Gelfand triplet is used to show that the weak solution is continuous in time.

5. Using the above continuity argument for the sub sequence and its weak limit, the limit has been passed inside the operators of the finite dimensional formulation (Faedo-Galerkin) of the problem. Hence the Existence.

6.  To prove the uniqueness of the solution  Lipschitz(L) continuity of polynomial being used to show the the norm of the difference of two different solution is bounded by a negative energy, provided L, epsilon and lambda satisfy a constraint.

7. Continuous dependence on the data was proved using Lipschitz constant and with fixed time interval.

8. Showing the total Energy dissipation needs some more grey activity in my brain. (Even, Bertozzi et al couldn't establish it though it is evident from computations)

9. Inner-product of time derivative and bi-harmonic term has been  proved to be equal to the time derivative of L2  inner product  of the the Laplacians.

10. The numerical scheme used was Convex-Concave splitting in time and Fourier spectral form in space. Due to periodic boundary conditions, it becomes an algebraic expressions resulting direct evaluation.

11. Time complexity has been analysed and is found to be of the order of ann fft algorithm.

అదీ సంగతి !

 హీరోయిన్స్ తెలుగు  వాళ్ళు కాదు , గాయకులూ తెలుగువాళ్ళు కాదు .
ఏం ఏం ....
   తను ఏ బూతు పాటకు నృత్యం చేస్తుందో తెలియదు/అర్థం కాదు కాబట్టి తెలుగురాని అమ్మాయి అయితే సరిపోతుంది . తను ఏ బూతులు పాడుతుందో/పాదితున్నాడో  తెలియదు కాబట్టి తెలుగురాని తెలుగు గాయకులు .
అదీ మన బూతు(లాంటి) చిత్రాల నిర్మాతల లెక్క .

Ratio between good people and bad people from youtube likes

For the most popular videos and of reasonably good content, the Likes to dislikes proportion is about 10:1  approximately. 
I define a bad guy as one who treats a good thing as bad.
and a good guy as one treats a good thing as good thing.
P.S:  The voters(Likers/ dislikers) are assumed to represent the entire viewers.

Death of randomness

"Death of Randomness" is the last event in the story of scientific discoveries.

We say something is random if w can't predict, But why? we are not able to predict?
The reason is so far we couldn't establish the relation between the underlying quantities apparent and non-apparent in this scientific world.
 Lets model everything.

So far no law is exact. I mean we have not found a perfect equation.

why men are more aggressive and not constrained at selective sex where as women are very selective

I guess the reason might be that a born child will have more gene contribution from its father then mother.
  So fathers might be more interested in spreading their own copies in large and  not cared about severe selection of female candidate. Where as women are very selective in choosing it's kid's profile. I am interested to find why a female want to give birth to a baby that has to be genetically healthy and special in society though her gene contribution is not much.
   yeah, one reason might be her gestation period is too long (9 months and difficult ) , so she might be developing love on her hard earned product.
   Even though it can be of any weak gene but why she want that gene to be healthy and intelligent, handsome etc.  May be she want to see her more loved own product becomes a target for other females.
 

narendramodi in telugu నరేంద్రమోడి తెలుగు

నరేంద్రమోడి తన వెబ్సైటు తెలుగులోనే కాకుండా మిగతా భాషలలో కూడా ఉంచడం చాల గొప్ప విషయమ్.


http://www.narendramodi.in/lng/telugu/index.html

gain 50% profit in a year on SBI scrip

invest on SBI scrip in indian stock market which is currently at 1500Rs.
Within an year or less it can easily cross 2300.

Why Indians are not aggresive in research or something new

Just compare our movies and theirs(western).
 Most of theirs are on wars, crazy animals, super humans, scandals or porn.
Indians make movies on love,sacrifice, family, social problems and devotional.

Did you see any difference?
   India is a self sustained, rich in food, emotional and peace loving. We are 120crore population, still exporting food to starving countries in the west and europe.

Think about other countries. Always fight and win (for food), run fast or drive fast (kill in advance), kill with better weapons (kill more people), kill bigger animals than humans (don't let the nature chose who to live), occupy other planets (earth is not enough).
  This is it !

Why indians are bad at indigenous research or inventions?

I see this analogy with the indian stock market like BSE or NSE.

Whenever there is a boom in foreign markets like NASDAQ,NYSE or FTSE etc. , suddenly the indie indices starts soaring. Ofcourse i agree we export a lot to those countries. but i wonder if there is any indigenous reason for a single days spurt in indian market.
  Coming to the Indian research, not even 1% of the Indian researchers don't care about it's own country problems. Always try or scratch the foreign inventions or funded projects.
  When do these scientists or engineers start thinking about their own society. The more intelligent always prefer to get out of the country for better salary, that is inevitable in any country, but why our patriotically boasting Indians do not wish to work for real Bharat. Th irony is that those exported smart brains never comes back to India, why?(may be they are in dollars now! ). Really we are in a true dollar deficit.

Why sex crimes are growing?

The reason is in our evolution.
As people are becoming more intelligent than before, their genes are filling with more appetite to spread out into the world for more reproduction of their own copies. Hence more amount of hormone is secreted causing the people hungry for more unseasonal sex. If female resources are limited to him then one may think of other alternatives like sodomy to alleviate his hormone crying. So more crimes. I guess the future will more horrifying than it is now.

the english had seperated indians now an italian did it for telugus

Every MP of congress and BJP is responsible for this undemocratic brutal forced seperation without any concern about telugu people. May all these people be bombed to death soon.  patel did the unification of 550+ states. The current ruthless criminal MP bastards have no mercy about the consequences that are going to happen to telugu youth. Count your days . 

Hand written documents using Robots

If in future professors ask you for only hand written assignment to check the copying attempt when submitting the assignments in soft form, this robotic hand writing will be of great value.

P.S: I have an idea to employ myself by starting a math assignments solving company for lazy rich students.

my best ever checkmate

[Event "Live Chess"]
[Site "Chess.com"]
[Date "2014.02.10"]
[White "rowthu007"]
[Black "dalnoboy"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "967"]
[BlackElo "937"]
[TimeControl "30|0"]
[Termination "rowthu007 won by checkmate"]

1.c4 c6 2.b4 d5 3.Na3 e6 4.d4 Bxb4+ 5.Bd2 Bxa3 6.Qb3 Be7 7.Bb4 a5 8.Ba3 Nf6 9.cxd5 exd5 10.e3 O-O
 11.Qc2 Bxa3 12.Bd3 Bb4+ 13.Ke2 Bg4+ 14.f3 Bh5 15.Bf5 g6 16.a3 Be7 17.Bd3 g5 18.h3 Bg6 19.Kf2 Bxd3 20.Qxd3 Bd6
 21.a4 Qc7 22.Ne2 Na6 23.h4 Nb4 24.Qf5 h6 25.hxg5 Qd7 26.Qxf6 Qd8 27.Qxh6 f6 28.g6 Rf7 29.Qh8# 1-0culture and habitual differences between north and south indians

Right just after independence in 1947 the country was a union of 550+princely states. Sri sardar vallabhai patels bold move of unification of all the indian states into 26 states made us all more strongly united in away to avoid unnecessary differences. After my stay of nearly  7 years (2005-07) &(2009-2014)  in Northern part of india at IIT kanpur, i observed the some prominent cultural differences mainly because of demographic conditions.
   Himalayas stops the the stronger cold winds from siberia though there will be some bitter cold is prevailed in North(North India) than compared to Southern part of India. The southern part is much much hotter than the North despite the flow of cold winds from North which are obstructed by the vindhya satpura range hills.

Now here are my points that i want to mention,
1. Northern ladies use lipstick made of wax or vaseline as every women do in Western countries for the cold reason but in south it is not a necessity.

2. North people do tuck their shirts into pant called in-shirt to avoid heat outflow, where as south people use lungies for better air flow to dry out the body sweat and temparature.

3. Lot of items are made of butter or milk in North so that they get enough fat to melt it during winter shivering and the food intake is mostly solid or less liquified. while in south rasam or sambhar or coconut water   are main items in food culture.

4. True indians were actually black but after a lot of invasions from outside like parsians mughals and greeks and their rape attempts on indian women And also possible mixing up of their own tribes into  the indian civilised society made lot of people in north of colour between black and white. This may be a reason why north friends like to believe that they are aryans.

5.

NRI never returning indians

I was also used to be one of the mob criticizing the brain drain or workers working abroad for foreign countries just for money.
  But the very good thing very few recognise is the drain of selfish impatriot people from this country, which is a virtue for any peace loving prosperous country like BharathDes.
 Those people who left the country and staying there and don't want to return to BharathDes are helping out country to become a place of true lovers of BharathDes.
Jai Hind.

P.S: Those who return back to BharathDes are much stronger patriots than us, leaving good salaries over there.

National database of indian research scholars

I intend to see a dedicated website for national research scholars database to expose research activities of various students in various indian institutes/universities , so that important social issues can be tackled by proper communication and information.

The website name can be www.ndirs.org 

Are message oriented movies can change our attitude towards the society

May be not of ours but a young child's mind can have huge impact from those msg oriented movies like those of shankar tamil director. That is the coming generation may not tolerate the unjust acts in the society.

why reading is interesting than watching its visual. Eureka! after reading some of chekov's stories...

chekov explains the seen like a screenplay writer and is not worried about happy ending finishing segments. 
  Most of teh novels and stories are made into movies but most of the readers say novels are much interesting than the directed movies.

The simple reason being that, while reading you keep account of each and every scene with more subtle details, dialogues and even murmurings of the not so important characters. Because they all are being read by your mind where as in video the scene moves so fast that your senses realize  only the main impacting elements of the situation. and the orgasm of adrenalin in the mind  happens less compared to slow and chewy reading.

Language barrier when teaching to tribal students

As we are imposing our own traditions and constraints on them to become so called civilized people, I have decided to prepare a language free educational content /syllabus for tribal education upto some elementary standards.

P.S: after reading the  report by a tribal teacher
 on tribal education i want to do it in the way, told.

Image Encryptor

If you are want to hide a photo like a different one and replace it back when you want  , try my octave code in octave terminal.

name of the application is jumble.m
resolution of images should be 1200x1600 RGB
still there is a colour quality degradation.


code starts here:::


 ### RGB Photo encryption using octave
### Algorithm row column jumbling using 100 bunch splittings
### Author SamaraSamurai
### date 14:01:2014
### place FB520 IIT Kanpur
clear all;
##Note: All images should be RGB and of resolution 1200x1600
##      Keep all the source images in Pictures folder of the current directory where this program file been saved.
drktry='~/Pictures/';  ## directory, where source files are.

crypt=input('1 for encryption, 0 for decryption :');

files=dir(fullfile(drktry,'*.jpg'))


### index Jumblers making

### Main program

for ii=1:length(files),
fulfylstr=strcat(drktry,files(ii).name); ## full file name-path
A=imread(fulfylstr);  ## reading an image data from the given path using octave-image package(install using standard ubuntu repos)

if(crypt==1)

### Encryption of photos

a=reshape(1:1200,300,4)';  ## here 1200=300x4 , can use any 2 term factorisation.
b=reshape(1:1600,400,4)';  ## here 1600=400x4 , can use any 2 term factorisation.
B=A(a(:),b(:),:);
##imshow(B);
 imwrite(B,strcat(drktry,sprintf('encrypted-%d',ii) ,'.jpg'));  ## saving as encrypted images to Pictures folder

 elseif(crypt==0)

### Decryption of photos

 a=reshape(1:1200,4,300)';   ## here 1200=300x4 , can use any 2 term factorisation.
 b=reshape(1:1600,4,400)';   ## here 1600=400x4 , can use any 2 term factorisation.
 C=A(a(:),b(:),:);
##imshow(C);
 imwrite(C,strcat(drktry,sprintf('decrypted-%d',ii) ,'.jpg'));  ##saving the decryped images from encrypted sources in Pictures folder

endif;
end;

అంధ్రప్రదేశ్ విభజనకు పిచ్చెక్కి పోతున్న చెత్త parliamentary నాయకులు ముఖ్యగా మన పక్క రాష్త్రాల వాళ్ళే .


MP నుంచి    కమల్నాథ్ , దిగ్విజయ్ సింగ్
మహారాష్ట్ర నుంచి   షిండే , పవర్
తమిళనాడు కేరళ  నుంచి  చిదంబరం , వయలార్ రవి
వీళ్ళ స్వంత నియోజకవర్గంలో దిక్కుదివాణం లేదు , దేశాన్ని ముక్కలు చేయటానికి సిద్దమయ్యారు దుర్మార్గులు .

good teachers

Theorem:
 A teacher is good if and only if he loves children. 

most beautiful persons

smiling babies :)

port scan

recently , I wondered to know whether any of my ports are vulnerable.
so I checked on net and found 'nmap' command will tell you that. try in terminal.

మౌనం మరలింది

నాన్న ప్రతి చిన్న విషయాలలో తలదూర్చి , వంకలు పెడుతున్నాడని కోపంతో సుమారుగా రెండు నెలల కిందట ఫోన్ చేయటం మానేసా .  ఇప్పుడే  రెండు గంటల క్రితం కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా నాన్నని కాస్త సంతోష పెడదామని మాట్లాడా , అదీ ఖచ్చితంగా 00:00 సమయానికి . అందరితో మాట్లాడాను .  

Recent conference Submissions in dec 2013

On 20th of Dec 2013 , "PDE based Image processing Theory and computation has been presented in "International conference on Recent advances in mathematical sciences and applications RAMSA-13" held at gayatri vidyaparishad visakhapatnam by my supervisor.

On 31st dec 2013 ,"PDE techniques for segmenting Inner-ear CT Images " was presented  in "An International Conference on Mathematical Modeling  And Computer Simulation with Applications" held at IIT kanpur by me.