About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

సినిమా టికెట్ల చింపుడు జోక్


పట్నంలో సినిమా చూడడానికి వచ్చాడు పల్లెటూరి పోలయ్య-కౌంటర్ కు పోయి మాటి మాటికీ టికెట్లు కొంటున్నాడు- చివరికి కౌంటర్ గుమాస్తా గుర్తుపట్టి ఎందుకన్ని సార్లు  టికెట్లు కొంటున్నావని అడిగాడు.
దానికి పోలయ్య చెప్పాడు జవాబు :" ఏమి చెయ్యమంటారు? నేను ఎన్ని సార్లు టికెట్ తీసుకొని  గేటు దగ్గరకి వెళ్ళినా వాడెవడో చింపేస్తున్నాడు"!