About this blog

I feel this blog as a reflection of my thoughts to myself , and sometimes as a public diary, and the last she is my best friend to share my thoughts who says never a "oh no! ,you shouldn't....That Disgusts...."

ఛాలెంజ్ సినిమాలో చిరంజీవి విజయశాంతి పజిల్ చిక్కుప్రశ్న

వీడియో  (7:55) వద్ద చూసిన తర్వాత ఆలోచించండి చిరంజీవి ఎలా జవాబు కనుగొన్నాడో!